Lions klub Ljubljana Iliria

Etična načela

  • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.
  • Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.
  • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.
  • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.
  • Vem, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.
  • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.
  • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.
  • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.