Lions klub Ljubljana Iliria

Naš klub

Naš klub Lions Iliria

Lions klub Ljubljana Iliria je bil na pobudo nekaterih posameznikov ustanovljen leta 2000 (botrski klub je bil Lions klub Ljubljana Emona). Charter night je bil organiziran v maju istega leta v Dvorcu Zemono. Trenutno v klubu deluje 18 članov, ki se sestajamo enkrat mesečno in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu, ob 19. uri, v restavraciji Cubo.

V dvajsetih letih delovanja smo člani kluba zbrali 900.000 EUR in s tem postali daleč najuspešnejši Lions klub v Sloveniji. Sredstva, ki so bila zbrana v naših akcijah so bila v celoti razdeljena v skladu s pravilnikom kluba o razdelitvi sredstev. Politika kluba glede razdeljevanja sredstev je usmerjena k posameznikom in institucijam, ki nimajo možnosti prejemanja drugih sistemskih sredstev. Posebno pozornost smo v klubu namenili otrokom, ki živijo v težkih družinskih razmerah v katerih jim primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin za normalen razvoj in vzgojo. Po dvajsetih letih delovanja kluba lahko s ponosom ocenjujemo, da smo s svojimi projekti pomagali mnogim pomoči potrebnim in jim omogočili, da lažje uresničujejo svoje sanje.