Lions klub Ljubljana Iliria

Zgodovina slovenskih Lionsov

Prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji je bil 18. maja 1990 ustanovljen Lions klub Ljubljana. Po večmesečnih pripravah in ob botrstvu LC Klagenfurt Carinthia ga je ustanovil Borut Miklavčič.

Borut Miklavčič, ustanovitelj Lionsov v Sloveniji

Že istega leta sta bila ustanovljena še dva kluba, v Kopru in Murski Soboti. LK Murska Sobota je ob botrstvu LC Radkersburg ustanovil Jože Magdič, LK Koper – Capodistria, kot prvi dvojezični klub, pa Apollonio Zvest.

Rast lionizma se je nadaljevala, ustanovljeni so bili novi klubi, v juliju 1992 je bila ustanovljena že prva cona, njen predsednik je postal Janez Bohorič. Leta 1994 je število klubov že zadoščalo za samostojno regijo, v tem času je imela tri cone Štajersko, Osrednjeslovensko ter Primorsko. Regiji je predsedoval Janez Bohorič v letih 1994 in 1995, tega leta je izšla tudi prva številka našega glasila Slovenski Lion.

Janez Bohorič, prvi slovenski guverner

Leta 1996 so bili z 22 slovenskimi Lions klubi izpolnjeni pogoji za ustanovitev začasnega distrikta, D129 Slovenija, prvi guverner postane Janez Bohorič. Ob koncu leta 2004 slovenski Lionsi z več kot 1.300 člani izpolnimo pogoje in dosežemo status rednega distrikta.