Lions klub Ljubljana Iliria

Pomagamo

V 22 letih delovanja so člani kluba s pomočjo pokroviteljev in donatorjev zbrali več kot milijon evrov. Sredstva, ki so bila zbrana v klubskih akcijah, so bila razdeljena za dobrodelne projekte, ki jim je klub namenil pomoč. Posebno pozornost klub namenja otrokom, ki živijo v težkih družinskih razmerah, kjer jim primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin za normalen razvoj in vzgojo. Po 22 letih delovanja klub s ponosom ocenjuje, da je s svojimi projekti pomagali mnogim pomoči potrebnim in jim omogočil, da so lažje uresničili svoje sanje.

 

V lionističnem letu 2022/23 je Lions klub Ljubljana Iliria zbrana sredstva namenil:

 1. 2.100,00 EUR društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom,
 2. 4.00,00 EUR društvu Odmev za izvedbo programov za 30 otrok iz socialno šibkih družin, s celoletnimi delavnicami in 3 tabori v naravi
 3. novoletna darila za 76 otrok v sodelovanju Centrom za socialno delo Ljubljana Center in Zavodom Odmev
 4. UKC Ljubljana smo darovali 500,00 EUR za pomoč pri razvoju in raziskavah bolezni otrok s prirojenimi srčnimi napakami
 5. S skupno donacijo 30.000 EUR smo pomagali 194 ukrajinskim begunskim otrokom v Sloveniji pri boljšem vključevanju v okolje pri nas, kupili pa smo tudi hrano in pripomočke za ukrajinske begunske otroke v Ukrajini.

 

V lionističnem letu 2021/2022 smo pomagali in sredstva zbrali za:

 1. Benjamina, dečka z epilepsijo in pridruženimi boleznimi, ki živi v socialno težkih razmerah smo pomagali pri zagotovitvi potrebnih pripomočkov za razvoj in življenje (poplačilo dolgov). Višina donacije: 4.000 EUR.
 2. Izdelavo promocijskega filma v sodelovanju s Koronarnim klubom Ljubljana, humanitarno neprofitno organizacijo z osnovno dejavnostjo vseživljenjske rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov in preprečevanja bolezni srca in ožilja. https://www.youtube.com/watch?v=G2qa2i4GW2o Višina donacije: 3.500 EUR.
 3. Kot lionsi 1. cone Zveze Lions klubov smo skupaj z Lions klubi Ljubljana Barje, Ljubljana Forum, Ljubljana Rožnik, Ljubljana Trnovski zvon in Vrhnika izpeljali akcijo Junaki 3. nadstropja in pomagali otrokom s hemato-onkološkimi obolenji in njihovim družinam z donacijo v višini 500 EUR.
 4. novoletna darila za 120 otrok v sodelovanju Centrom za socialno delo Ljubljana Center in Zavodom Odmev. Višina donacije: 3.000 EUR.
 5. Psihosocialno pomoč mladostnikom iz socialno šibkih okolij, za financiranje programa in delovanja Zavoda Odmev. Višina donacije: 3.500 EUR.
 6. Za projekt Hobotnica MiniMaks za mamice in nedonošenčke, ki so v oskrbi Porodnišnice Ljubljana (zagotovimo 30 kompletov za mamice in nedonošenčke). https://www.youtube.com/watch?v=LiD0NMPBvsY Višina donacije: 2.100 EUR.

 

V lionističnem letu 2019/20 je Lions klub Ljubljana Iliria zbrana sredstva namenil:

 1. Centru za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Center, za izvajanje dodatnega programa za mlade iz socialno šibkih okolij z delavnicami in poletnim taborom : 12.000 €
 2. Športnemu društvu Riba, Sklad Riba tekmovalci, za pomoč mladim športnikom – plavalcem iz socialno ogroženih družin in z gibalno oviranostjo : 5.000 €
 3. Olimpijskemu komiteju Slovenije, Fundacija za športnike iz socialno šibkih okolij: 5.000 €
 4. Zvezi za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite: 5.000 €
 5. Humanitarnemu zavodu Pod strehco za zmanjševanje lakote v Ljubljani s projektoma Ljudska kuhinja in Donirana hrana: 5.000 €
 6. Izbranim posameznikom, ki so se v težkih življenjskih razmerah obrnili neposredno na klub: 16.000 €
 7. Osnovnim šolam v času pandemije koronavirusa z nakupom računalnikov za šolanje na daljavo: 7.134,00 €
 8. Projektu ozaveščanja o sladkorni bolezni pri otrocih Sladka Ana, ki ga vodi LK Slovenska Bistrica: 300 €

 

V letu 2021 klub, ki ima 18 članov, nadaljuje z izvajanjem poslanstva in doprinaša k dobremu v družbi in okolju v katerem deluje. Tako smo podprli:

 

Nakup novega vozila

V mesecu januarju smo Društvu Materina Dušica, ki upravlja Malo hišo za otroke na Kozjanskem, podarili novo kombi vozilo s katerim bodo lahko varno in udobno premagovali nove kilometre. Pri nakupu sta nam priskočila na pomoč Avtohiša Malgaj ter združenje SILA, ki je prispevalo levji delež finančnih sredstev, v višini 13.000€.  Iskreno se torej zahvaljujemo Avtohiši Malgaj ter združenju SILA za velikodušno pomoč. Prepričani smo, da bo novo vozilo zelo dolgo služilo svojemu namenu.

 

 

Mala hiša v Pilštanju na Kozjanskem

DELOVANJE MALE HIŠE V PILŠTANJU NA KOZJANSKEM (varna hiša za otroke)

Mala hiša za otroke je bila odprta 12. decembra 2005, upravlja pa jo Društvo Materina dušica za otroke. Večino sredstev za nakup in obnovo Male hiše je doniralnaš klub. Na  otvoritvi Male hiše, pa smo z društvom Materina dušica podpisali dogovor, da bomo vsako leto prispeval del sredstev za redno delovanje hiše.

Program Male hiše je namenjen otrokom, ki izhajajo iz družin, ki jih pestijo alkoholizem, zasvojenost, bolezni staršev ter druge socialne in finančne stiske. Program je zasnovan na t.i. Palčkovih taborih, ki jih za ciljno skupino otrok že vrsto let izvajamo med vikendi, počitnicami in prazniki. Problematiko otrok rešujemo na način, da učimo otrok novih vedenjskih vzorcev in po potrebi opozarjamo tudi Centre za socialno delo glede potrebnih aktivnosti. Predvsem pa hiša deluje kot dom, kjer otroci pomagajo pri hišnih opravilih, se skupaj učijo, hodijo na izlete, spoznavajo, da je življenje lahko tudi drugačno …

Poleg rednega izvajanja programa v obliki taborov nudimo tudi zavetje vsem otrokom, ki se znajdejo v krizni situaciji – prav zato smo Malo hišo preimenovali v Malo hišo – varno hišo za otroke, žrtve nasilja. Otroci ostanejo v oskrbi Male hiše, dokler se zanje ne uredi primerno domovanje (npr. rejniška družina) ali uredijo domače razmere – seveda s privoljenjem staršev in Centra za socialno delo.

Program Male hiše trenutno financirajo le donatorji in delno občina. Pri delu ‘dobrima vilama Male hiše’ Simoni in Adi pomagajo trije stalni prostovoljci, ki predvsem pomagajo pri učenju in igri z otroki.

 

Anina zvezdica

Ana Lukner je mlada dobrotnica z veliko začetnico, ki v okviru svoje dobrodelne organizacije »Anina zvezdica« zbira hrano z daljšim rokom uporabnosti za socialno ogrožene posameznike in družine. Prepričala nas je s svojim dosedanjim delom, predvsem pa z iskreno željo in ciljem prebuditi in povezati ljudi. V Lions klubu Ljubljana Iliria, smo se zato odločili, da v sodelovanju z Ano, navdihnemo in poglobimo naše dobrodelno poslanstvo.

 

»Fundaciji Anina zvezdica smo podarili 500 paketov hrane in potrebščin«

Fundaciji Anina zvezdica, smo v sodelovanju s podjetjem Spar in blagovno znamko Aquafresh podarili 500 paketov hrane in higienskih potrebščin. Ponosni smo, da smo lahko prispevali svoj košček v mozaik tega uspešnega vseslovenskega dobrodelnega projekta.