Lions klub Ljubljana Iliria

Mala hiša v Pilštanju na Kozjanskem

DELOVANJE MALE HIŠE V PILŠTANJU NA KOZJANSKEM (varna hiša za otroke)

Mala hiša za otroke je bila odprta 12. decembra 2005, upravlja pa jo Društvo Materina dušica za otroke. Večino sredstev za nakup in obnovo Male hiše je doniralnaš klub. Na  otvoritvi Male hiše, pa smo z društvom Materina dušica podpisali dogovor, da bomo vsako leto prispeval del sredstev za redno delovanje hiše.

Program Male hiše je namenjen otrokom, ki izhajajo iz družin, ki jih pestijo alkoholizem, zasvojenost, bolezni staršev ter druge socialne in finančne stiske. Program je zasnovan na t.i. Palčkovih taborih, ki jih za ciljno skupino otrok že vrsto let izvajamo med vikendi, počitnicami in prazniki. Problematiko otrok rešujemo na način, da učimo otrok novih vedenjskih vzorcev in po potrebi opozarjamo tudi Centre za socialno delo glede potrebnih aktivnosti. Predvsem pa hiša deluje kot dom, kjer otroci pomagajo pri hišnih opravilih, se skupaj učijo, hodijo na izlete, spoznavajo, da je življenje lahko tudi drugačno …

Poleg rednega izvajanja programa v obliki taborov nudimo tudi zavetje vsem otrokom, ki se znajdejo v krizni situaciji – prav zato smo Malo hišo preimenovali v Malo hišo – varno hišo za otroke, žrtve nasilja. Otroci ostanejo v oskrbi Male hiše, dokler se zanje ne uredi primerno domovanje (npr. rejniška družina) ali uredijo domače razmere – seveda s privoljenjem staršev in Centra za socialno delo.

Program Male hiše trenutno financirajo le donatorji in delno občina. Pri delu ‘dobrima vilama Male hiše’ Simoni in Adi pomagajo trije stalni prostovoljci, ki predvsem pomagajo pri učenju in igri z otroki.