Lions klub Ljubljana Iliria

Člani kluba

Blaž Ahčan
Nataša Bedernajk Bajuk
Gregor Benčina
Nejka Grabnar
Borut Grmšek
Mojca Javh
Nada Jeraj Velan
Nada Kumar
Anja Lamut
Marko Mlakar
Špela Mlakar
Dimitrij Piciga
Nataša Prah
Janez Škrabec
Igor Štemberger
Barbara Uranjek
Maja Vidergar
Jože Vidrih
Mateja Kos
Domagoj Gorički